Ділова мова, 10 клас

1

Вкажіть ім'я та прізвище *

2

Довідка може бути *

3

Доручення — це *

4

Разове офіційне доручення видається... *

5

Оцініть вірогідність того, що поданий документ-заява( до 3 балів) *

1 2 3
6

Відредагуйте речення: 1. Має глибокі знання до навчання.2. Пан Віталій - прекрасно фізично розвинений. *

7

З метою реєстрації осіб, предметів, об'єктів, документів у певному порядку складається *

8

Під час знайомства чи візиту використовують

9

Виберіть реквізити офіційного доручення

10

Письмове підтвердження дії, що мала місце, — передання й отримання документів, товарів, грошей, матеріальних цінностей- це... *